Inove IN

Pattern Symetrical Triangle

17.09.2019
Marcel Božík

Symetrical Triangle (symetrický trojúhelník) je velmi oblíbený pattern. Doporučujeme obchodovat při předpokladu pokračování trendu u důležitých SR zon, které si určíme z vyššího časového pásma (timeframe).

Jedná se o nejčastěji se vyskytující pattern, který zároveň můžeme označit za nejméně spolehlivý. Má podobu symetrického nebo pravoúhlého trojúhelníku. Jde o pattern, který může být reverzní stejně jako pokračující. V trojúhelníku na cenu tlačí obě strany se zvyšující se intezitou až do doby, než jedna zvítězí, což vede k proražení ceny ven z trojúhelníku a jejímu pokračování ve směru proražení.

Anglický slovník:
triangle – trojúhelník
symetrical - symetrické

Doporučená literatura: 
Thomas Bulkowski - Encyclopedia of Chart Patterns
Martin J. Pring - Technical analisys explained

 

 

Podobné články

Komentujte