Inove IN

Jak fungují kryptoměny

29.06.2019

Ačkoliv kryptoměn existuje v současnosti obrovské množství, v jejich fungování najdeme jen nepatrné rozdíly. Zpravidla jde o matematicky a softwarově propracovaný systém, do jehož procesu jsou zainteresováni samotní uživatelé kryptoměn. S každou kryptoměnou můžete provádět transakce, tj. převádět je z jednoho zařízení do druhého, a to za minimální poplatky a zcela anonymně. Hodnotu, bezpečnost a integritu kryptoměn upravuje několik základních konceptů:

Blockchain

Blockchain je hlavní kniha kryptoměny, ve které jsou uchovávány všechny transakce. Síť není řízena centrálně, ale je tvořena obrovským množstvím počítačů ( tzv. uzlů), které mezi sebou navzájem komunikují a transakce ověřují. Za toto úsilí dostávají účastníci (těžaři) odměnu ve formě kryptoměny. Tento proces nazýváme těžbou.

Transakce není technicky dokončena, dokud není přidána do bloku blockchainu, k čemuž obvykle dochází během několika minut. Jakmile se transakce dokončí, je to obvykle stav nevratný, protože většina kryptoměn nemá žádné vestavěné funkce pro vrácení peněz nebo zpětné zúčtování.

Během probíhající transakce není tato měna použitelná pro žádnou ze stran, ale je uložena v jakési úschově. Tím blockchain zabraňuje dvojímu utrácení nebo manipulaci s kódem kryptoměny, aby nebylo možné měnu duplikovat a posílat ji více příjemcům.

Kryptopeněženky

K ukládání digitálních aktiv slouží kryptopeněženky, které můžeme rozdělit do čtyř základních skupin. Jsou to peněženky webové, papírové, softwarové a hardwarové. Při založení některé z těchto peněženek je vám vygenerován veřejný a privátní (soukromý) klíč. Z veřejného klíče se generují adresy peněženky, které můžeme přirovnat k takovému bankovnímu účtu, kam vám chodí peníze. 

Soukromý klíč

Mnohem důležitější je ale pro vás klíč privátní, který plní stejnou roli jako heslo k vašemu bankovnímu účtu. Tento privátní klíč je využíván k podepisování transakcí a z toho vyplývá, že jeho vlastník může libovolně nakládat s uloženými aktivy. Je proto důležité, abyste privátní klíč znali pouze vy a měli jej uložený na bezpečném místě. 

Protože jsou privátní klíče tvořeny velkým počtem znaků a jsou tedy pro uživatele dost těžko zapamatovatelné, generují některé peněženky tzv. „seed“, což je soubor 12-24 anglických slov. Tento seed pak slouží k obnovení peněženky a peněženka z něj dokáže vyvodit i privátní klíč.

K vytvoření takové kryptopeněženky nebudete pochopitelně potřebovat žádný doklad, jak je tomu zvykem u běžných fiat účtů a druhým neméně důležitým plusem je to, že založení a vedení peněženky je zcela zdarma.

Mineři (těžaři)

Těžaři jsou velice důležitou složkou celého procesu, neboť fungují jako takoví provozovatelé dané kryptoměny a při tomto procesu využívají výpočetního výkonu svých zařízení. Jednotlivé transakce jsou do blockchainu zapisovány samotnými uživateli, zatímco bloky tyto transakce díky úsilí těžařů shromažďují a potvrzují. Jednotlivé bloky jsou následně spojovány díky hashovací funkci a řadí se do řetězce bloků, do tzv. blockchainu.

Závěr

Samotná hodnota kryptoměn je stejně jako hodnota ostatních komodit dána především poptávkou a nabídkou, která se uskutečňuje zpravidla na kryptoměnových burzách. Takže pokud poptávka převažuje nad nabídkou, cena zákonitě roste, protože kupující jsou ochotni za danou měnu zaplatit více.

Komentujte