Inove IN

In-neck Pattern

07.10.2019
Marcel Božík

Forma In-neck Patternu je totožná s Piercing Patternem, ale na rozdíl od Piercing Patternu se In-neck Pattern používá pro obchodování v pokračujícím trendu.

Vzor:
- 2 svíčky
- continuation
- bearish

Forma je totožná s Piercing Patternem, rozdíl je jen v míře penetrace. Tělo druhé svíčky musí penetrovat tělo první svíčky, avšak jen minimálně.


Anglický slovník:
in - v
neck - krk

Doporučená literatura:
Steve Nison – Japanese Candlestick Charting Techniques
Steve Nison – Beyond Candlestick
Steve Nison – The Candlestick Course
Thomas N. Bulkowski – Encyclopedia of Candlestick Charts

Podobné články

Komentujte