Inove IN

Dark-Cloud cover

02.10.2019
Marcel Božík

Pattern Dark-Cloud cover doporučujeme obchodovat na rezistencích z vyšších časových pásem (timeframes).

Vzor:
- 2 svíčky
- reverzní
- bearish
Dark-Cloud Cover může být rozpoznán podle následujících kritérií:
1. Čím větší je stupeň penetrace druhou svíčkou, tím významnějším se pattern stává. Přesné % není určeno, ale podle většiny Japonců je požadováno alespoň 50%. Dark-Cloud Cover můžeme chápat jako částečné zatmění slunce, zatímco bearish engulfing je zatměním úplným.
2. Pokud druhá svíčka otevřela nad rezistencí, ale následně selhala do Dark-Cloud patternu, říkáme, že bulls nebyli schopni převzít kontrolu.
3. Velké volume na druhé svíčce je často způsobeno "naskočením na loď" v podobě nové vlny nakupujících, kteří ale bohužel naskakují na Titanic.


Doporučená literatura:
Steve Nison – Japanese Candlestick Charting Techniques
Steve Nison – Beyond Candlestick
Steve Nison – The Candlestick Course
Thomas N. Bulkowski – Encyclopedia of Candlestick Charts

Podobné články

Komentujte